Jak zgłosić wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy może zdarzyć się każdemu. Nie warto ukrywać takiego zdarzenia przed zwierzchnikiem, który powinien rozpocząc odpowiednie procedury, mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia, przyczyny wystąpienia wypadku oraz jego skutki. Sposób postępowania przy zdarzeniach związanych z pracą jest ściśle określony przez przepisy BHP.

Czym jest wypadek przy pracy?

Warto poznać definicję mówiącą o tym, czym jest wypadek przy pracy. Jest to każde zdarzenie, które ma charakter nagły, jest spowodowany przyczyną zewnętrzna i skutkuje urazem lub nawet śmiercią. Koniecznym jest również to, by okoliczności zdarzenia były związane z pracą – mogą być to czynności wykonywane podczas pełnienia obowiązków służbowych, ale także wypadki mające miejsce w drodze do i z pracy. Wypadki dzielą się na kilka kategorii – najpoważniejsze są wypadki śmiertelne, które kończą się zgonem poszkodowanego w przeciągu 6 miesięcy od dnia zdarzenia. Ciężki wypadek przy pracy powoduje ciężkie uszkodzenie ciała, a także wypadek zbiorowy w którym uczestniczy więcej niż jedna osoba wykonująca czynności służbowe. Jeśli pracodawca nie powodłuje specjalnej komisji badającej zdarzenie i bagatelizuje sprawę, poszkodoawny powinien zgłosić się o pomoc prawną. Adwokat prawo pracy Wrocław jest w stanie doradzić w zakresie doboru metody działania oraz zgłoszenia wypadku odpowiednim organom.

Jak zgłosić wypadek?

Pracownik który ucierpiał w wypadku przy pracy, musi jak najszybciej poinformować o tym pracodawcę,który musi udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i zadbać o zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Następnie pracodawca powołuje zespół powypadkowy, którego celem jest zbadanie okoliczności zdarzenia, jego skutków oraz związków z pracą. w 14 dni po wypadku powinien zostać utworzony protokół opisujący zdarzenia wraz z relacjami świadków (jeśli tacy są).Poszkodowany ma prawo zapoznać się z jego treścią. Z tytułu wypadku przy pracy może przysługiwać zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta, dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej czy pokrycie kosztów leczenia oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. 

Odmowa uznania wypadku przy pracy – co robić?

Wypadek przy pracy tak naprawdę musi zostać uznany przez ZUS, który bazuje na protokole opracowanym przez komisję powypadkową. Jeśli doszło do naruszenia przepisow BHP przez poszkodowanego lub podczas zdarzenia pracownik był pod wpływem alkoholu, narkotyków czy leków psychotropowych, zdarzenie będzie uznane za jego winę, a więc dla ZUS-u nie będzie to wypadek przy pracy. Bywa jednak, że odrzucane są przypadki osób, co do których nie ma wątpliwości, iż wypadek przy pracy faktycznie miał miejsce. Wówczas adwokat prawa pracy może zająć się sprawą poszkodowanego i pomóc w uzyskaniu odszkodowania nie tylko od ZUS, ale również od pracodawcy. Adwokat prawa pracy może działać również w sprawie bliskch osoby poszkodowanej, którzy będą chcieli ubiegać się od pracodawcy o zadośćuczynienie z powodu śmierci lub choroby krewnego. 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*