Odrzucenie spadku oraz stwierdzenie jego nabycia

Prawo jest systemem norm, które korespondują ze sobą oraz uzupełniają się. Właśnie dlatego, jedno zdarzenie prawne, częstokroć, kreuje inne zdarzenie oraz określone skutki prawne. Jednym z takich zdarzeń jest śmierć człowieka oraz nabycie po nim spadku. Z uwagi na skomplikowane procedury z tym związane, wskazane będzie skorzystanie z usług profesjonalisty. 

Odrzucenie spadku

W praktyce oznacza to, że osoba powołana do dziedziczenia (spadkobierca ustawowy lub testamentowy) rezygnuje z przyjęcia spadku po zmarłej osobie. Sprowadza się to do wyłączenia jego odpowiedzialności za ewentualne długi spadkowe w całości, ale również do braku praw do ewentualnego majątku.

Kiedy najlepiej odrzucić spadek?

Przed nowelizacją przepisów dotyczących dziedziczenia, przyjmowało się, że odrzucenie powinno nastąpić przede wszystkim wtedy, gdy osoba spadkodawcy, a głównie jego sytuacja majątkowa, nie była nam dobrze znana i powstawała obawa przez odziedziczeniem długów spadkowych. Miało to istotne znaczenie, zwłaszcza kiedy długi spadkowe mogły być lub były zdecydowanie wyższe niż płynące z tego korzyści. W takim przypadku, nawet przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza wydawało się nieopłacalne. 

Obecnie, po wspomnianej nowelizacji, nie istnieje przyjęcie spadku wprost. Tę instytucję zastąpiło przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Zatem, odrzucenie spadku aktualnie podyktowane jest bardziej chęcią ograniczenia formalności, jakie należałoby dopełnić oraz własną wolą, niż kwestią troski o własny majątek.

Sposób i termin odrzucenia spadku

Notarialne lub sądowe odrzucenie spadku

Najlepszym i najmniej czasochłonnym sposobem jest oświadczenie woli złożone w towarzystwie notariusza. Innym rozwiązaniem jest skierowanie podobnego oświadczenia do właściwego Sądu. Warto zaznaczyć, że z uwagi na długie terminy oczekiwania na rozprawę, notarialne załatwienie sprawy wydaje się być zdecydowania szybsze.

Termin

Przepisy prawa wskazują na konkretny termin załatwienia sprawy. Jest to okres 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca powziął informacje o swoim tytule spadkowym. Termin ten nie jest możliwy do przywrócenia.

Stwierdzenie nabycia spadku

W praktyce oznacza złożenie przez podmiot uprawniony (spadkodawcę ustawowego lub testamentowego) oświadczenia o przyjęciu spadku po zmarłym. W tym miejscu, również, warto wspomnieć, że przyjęcie to nie odbywa się wprost, tak jak do niedawna, a jedynie z dobrodziejstwem inwentarza.

Sposób nabycia spadku oraz terminy

Właściwie, pojawia się kilka dróg. Jedna z nich to wizyta u notariusza i złożenie w jego obecności oświadczenia o chęci przyjęcia spadku. Inna droga to sądowe stwierdzenie nabycia spadku, która jest zdecydowanie dłuższa. Trzecie rozwiązanie to sytuacja, kiedy nie podejmujemy żadnych kroków, a po upływie określonego przepisami czasu ex lege stajemy się właścicielami majątku po spadkobiercy.

Masz problem ze spadkiem zobacz artykuł na stronie Kancelarii: https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe

Terminy

Obecnie, obowiązujące prawo nie wskazuje wprost na termin związany ze złożeniem oświadczenia o przyjęciu spadku. Jednak, na podstawie przepisów korespondujących można uznać, że po terminie 6 miesięcy od powzięcia informacji o dziedziczeniu, spadek zostanie nabyty przez nas ex lege. Zatem termin ten jest wyznacznikiem, jeśli chcemy w ty przedmiocie złożyć samodzielnie oświadczenie woli.

Kto może nam pomóc w odrzuceniu lub przyjęciu spadku i gdzie szukać regulacji z tym związanych?

Jak wspomniano, procedura odrzucenia spadku lub jego nabycia nie jest trudna, jednak osoby, które nie czują się pewnie w gąszczu przepisów powinny skorzystać z porady specjalisty.

Profesjonalny pełnomocnik

Dobrym wyborem jest wybór profesjonalnego pełnomocnika, który specjalizuje się w prawie spadkowym. Będzie to adwokat lub radca prawny.

Pełnomocnik z urzędu

Konieczne jest także, by pamiętać o regulacjach dotyczących pomocy prawnej. Jeśli nasza sytuacja majątkowa nie pozwala na pokrycie kosztów pełnomocnika profesjonalnego, a jego udziału wymaga ochrona naszych praw, możemy uzyskać pełnomocnika z urzędu.

Poradnie prawne

Dużą popularnością cieszą się także studenckie poradnie prawne. Ich pracownicy, wprawdzie, nie mogą reprezentować interesów osób, które się do nich zgłaszają, jednak w niezbędnym zakresie udzielają porad prawnych.

Regulacje prawne dotyczące postępowania spadkowego

Głównym źródłem przepisów materialnych dotyczących spadków jest kodeks rodzinny i opiekuńczy. Natomiast, przepisy proceduralne zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego. Warto, także, zwrócić uwagę na doktrynę oraz orzecznictwo sądów. 

Czytaj więcej na stronie: https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*