Jak przeprowadzić i co daje rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa, potocznie — intercyza, budzi dalekie od pozytywnych skojarzenia. Tymczasem może to być doskonały i praktyczny sposób na finansowe bolączki wynikające z braku płynności finansowej w budżecie domowym. Problemy finansowe dotykają wiele rodziny nader często i nie zawsze, choć w wielu przypadkach jest to oczywiste, są wynikiem złej woli współmałżonków. Istnieją sytuacje rodzinne i życiowe, w których idealnym rozwiązaniem jest rozdzielność majątkowa zapewniająca maksimum bezpieczeństwa finansowego.

Jak działa rozdzielność majątkowa

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa na podstawie art. 31 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Oznacza to, że wszystko, co zakupią lub otrzymają od dnia ślubu, jest na równi ich wspólną własnością. Dotyczy to mieszkania, samochodu  oraz wszystkich elementów wyposażenia wnętrz począwszy od drobnych elementów gospodarstwa domowego, na sprzęcie RTV i umeblowaniu kończąc. Również wszelkiego rodzaju inwestycje takie jak akcje, obligacje, czy oszczędności na rachunku bankowym i wynagrodzenia podlegają wspólnocie.

Rozdzielność majątkową można ustanowić w trakcie trwania małżeństwa, jak i przed ślubem (wtedy wspólność majątkowa nigdy nie zaistnieje). W sytuacji, kiedy zostanie ustanowiona intercyza, małżonkowie nie posiadają majątku wspólnego, tylko osobne majątki osobiste. Każdy z małżonków zarządza swoim  majątkiem wedle własnej woli.

Kiedy warto rozważyć intercyzę

W sytuacji, kiedy oboje małżonkowie pracują na etat, nie zaciągają kredytów, czyli prowadzą bezpieczną politykę finansową budżetu domowego i mają do siebie stuprocentowe zaufanie, raczej decyzja o podpisaniu intercyzy nie przyjdzie im do głowy. Istnieje jednak szereg okoliczności, kiedy warto rozważyć podpisanie intercyzy przed zawarciem małżeństwa, lub w trakcie jego trwania:

  • uzasadniona obawa o rozpad małżeństwa, a między małżonkami występuje duża dysproporcja zarobków
  • ustanowienie separacji
  • zaciąganie zobowiązań kredytowych bez wiedzy i zgody współmałżonka lub trwanie dawnych nieuregulowanych zobowiązań finansowych
  • prowadzenie działalności gospodarczej i zagrożenie w postaci zaległości wobec ZUS, Urzędu Skarbowego lub kontrahentów
  • tylko jedna strona przyczynia się do powstawania wspólnego majątku

Zaletą zawarcia intercyzy jest brak odpowiedzialności za długi współmałżonka, jednak rozwiązanie to posiada i wady — małżonkowie nie mogą wspólnie rozliczać z podatku. Maleje również zdolność kredytowa, co może być przeszkodą przykładowo przy zakupie nieruchomości.

Jak ustanowić rozdzielność majątkową

W zależności od istniejących okoliczności rozróżniamy kilka rodzajów i możliwości przeprowadzenia rozdzielności majątkowej.

  • Umowna (zwykła) — ustanawiana na drodze dobrowolnej zgody obu stron umowy nadawana jest odrębność majątkowa, w której skład wchodzi majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i jej zawarciu. Intercyza podpisywana jest u notariusza, który do sporządzenia dokumentu wymaga dowodów osobistych i aktu małżeństwa. Kolejnym krokiem jest podział posiadanego przez współmałżonków majątku.
  • Sądowa (przymusowa) – jest ustanawiana w postępowaniu sądowym w sytuacji, kiedy wystąpiły okoliczności związane z separacją, rozwodem, poważnym trwonieniem majątku przez jednego ze współmałżonków lub zagrożeniem dobra rodziny. Pozew należy złożyć do sądu rejonowego, wydział cywilny, przy czym należy pamiętać o dokładnym uzasadnieniu i przedstawieniu faktów zaistnienia sytuacji, w której rozdzielność majątkowa jest konieczna.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*