Zawód nauczyciel- dlaczego to nie takie proste?

Wychowywanie dzieci to skomplikowany proces, na który duży wpływ ma także szkoła. Zatrudnieni w placówkach nauczyciele od najmłodszych lat wpajają dzieciom określone zachowania i postawy. Jednakże do podjęcia pracy o charakterze edukacyjnym potrzebne są odpowiednie kwalifikacje i ukończone szkolenia. Nauczyciele podkreślają, że w ich zawodzie nie jest łatwo o zatrudnienie, wbrew temu, co myśli ogół społeczeństwa. O co więc może chodzić?

Lata spędzone na uczelniach

Praca jako nauczyciel w szkole wymaga ukończenia odpowiednich szkół i zdobycia wykształcenia kierunkowego. Najczęściej zatrudnienie znajdują te osoby, które obroniły tytuł magistra w kierunku pedagogicznym. Warto wiedzieć, że im wyższy szczebel szkoły, w której chce się podjąć zatrudnienie, tym wyższe wymagania stawiane są przed nauczycielami. Tym samym do pracy w podstawówce wystarczy wykształcenie wyższe z obronionym licencjatem, podczas gdy praca w szkole podstawowej średniej to obligatoryjne wykształcenie magisterskie.

Zasady ubiegania się o pracę

Nauczyciele ubiegający się o zatrudnienie powinni także pamiętać, że zobowiązani są oni przedstawić zaświadczenie o niekaralności swojemu przełożonemu już w czasie rekrutacji. Tym samym osoby z niepożądanymi zapisami w dokumentach z Krajowego Rejestru Karnego dyskwalifikowane są z uprawiania tego zawodu. Obowiązek przedstawienia formularza od lat budzi kontrowersje w świecie nauczycieli, jednakże nie zapowiada się, by miał on zostać zniesiony. Tym samym rodzice są zadowoleni, że tak wiele wymaga się od wychowawców ich dzieci.

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*