Spór o majątek- kto ma rację?

W życiu dochodzi do różnych sytuacji, także tych, w których między rodzeństwem dochodzi do sporu dotyczącego majątku. Ze szczególnie trudną sytuacją mamy do czynienia, gdy jedna osoba z rodzeństwa otrzymała majątek w drodze darowizny, a jej krewni domagają się rekompensaty. To, czy ich roszczenia są zgodne z prawem zależy od wielu czynników. Jakich?

Charakterystyka pojęć

Dla wielu osób pojęcia darowizny i związanego z nią zachowku nie oznaczają wiele. Jakie więc różnice występują między pojęciami darowizna a zachowek? Darowizna jest niczym innym, jak przekazaniem swojego majątku obdarowywanemu. Jest ona dokonywana na podstawie umowy, której stronami może być więcej, niż jedna osoba. Darczyńca nie otrzymuje zapłaty za przekazany majątek lub jego część. Zachowek jest natomiast prawem, którego dochodzić mogą krewni obdarowywanego. Dotyczy on kwestii spadkowych i w momencie, gdy krewni obdarowywanego nie otrzymali rekompensaty za udzieloną darowiznę mogą ubiegać się o odpowiednią kwotę.

Co ze sporem?

Szczegółowe zapisy prawa dokładnie określają sytuacje, w których spadkobierca może dochodzić prawa do zachowku. Jest tak w szczególności, gdy rodzeństwo obdarowywanego nie otrzymało rekompensaty za przekazany majątek. Wiedząc, że zachowek stanowi połowę kwoty spadku, jaki przypadałby spadkobiercom warto dochodzić swoich praw w drodze postępowania sądowego. W szczególnych przypadkach kwota zachowku może wzrosnąć nawet do 2/3 wartości majątku, jednakże kryteria bliżej określone są w odpowiednich kodeksach.

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*