Ciekawe prawa pracownika

Ciekawe prawa pracownika

Osoby zatrudnione na etacie często nie zdają sobie sprawy ze wszystkich praw, jakie im przysługują. W końcu większość przychodzi do zakładu pracy na osiem godzin i nie interesuje się dodatkowymi świadczeniami, jakich może się domagać.

Tymczasem prawo obliguje pracodawcę do spełniania kilku obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników. Mowa nie tylko o wypłacie wynagrodzenia i udzielaniu urlopu wypoczynkowego, lecz także o innych świadczeniach, jakie przysługują pracownikom. O czym mowa?

Wyjazdy służbowe

Zatrudnienie w danym zakładzie pracy wiąże się często z wykonywaniem pracy poza jego granicami. Wyjazdy służbowe, do których delegowani są pracownicy wiążą się z kosztami, które należy ponieść. Mowa o kosztach noclegu, wyżywienia, czy innych, które ostatecznie powinien ponieść pracodawca. Diety zagraniczne, bo o nich mowa, przysługują osobom, które znajdują się w delegacji i zależą od czasu spędzonego poza zakładem pracy. Zatrudniony, którego podróż służbowa wyniosła do 8 godzin liczyć może na 1/3 kwoty diety ustalonej w zakładzie pracy. Osoba znajdująca się w delegacji od 8 do 12 godzin otrzyma zwrot w wysokości połowy diety, natomiast wyjazd zajmujący ponad 12 godzin to zwrot w wysokości pełnej kwoty diety.

Urlop dla ojca

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że zatrudnieni panowie, którym w ostatnim czasie urodziło się dziecko mogą ubiegać się o przyznanie urlopu ojcowskiego. Jest on przyznawany niezależnie od urlopu macierzyńskiego, co oznacza, że można go wziąć w dowolnym momencie- nawet, jeśli partnerka wykorzystuje obecnie swoje wolne od pracy. Zakres urlopu ojcowskiego to 2 tygodnie, które można wykorzystać jednocześnie lub w dwóch tygodniowych ratach.

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*