Zaliczka czy zadatek?

W wypadku posługiwania się tymi terminami warto wiedzieć, że nie oznaczają one tego samego i nie należy stosować ich zamiennie. Zaliczka jest instytucją niedefiniowaną w Kodeksie Cywilnym, wypracowaną przez praktykę, znajdującą zastosowanie w obrocie pomiędzy kontrahentami. Istotą zaliczki jest częściowe spełnienie świadczenia głównego przed upływem terminu do spełnienia go w całości.

Różnice między powyższymi instytucjami

W przypadku zaliczki – jeżeli wykonanie umowy nie dochodzi do skutku, podlega ona zwrotowi jako świadczenie nienależne.

W przypadku zadatku  – w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga może natomiast od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, albo żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości, jeśli go sama dała.

Zaliczka czy zadatek?

Skutki zaliczki i zadatku w razie niewykonania umowy są zasadniczo różne i wiążą się z odmiennymi zależnościami względem strony, która nie wykona umowy. Dlatego właśnie zanim zdecydujesz się na jej określony rodzaj, warto rozważyć, co jest dla Ciebie w danej sytuacji korzystniejsze. W takim wypadku warto również skorzystać z usług profesjonalnego prawnika, aby dowiedzieć się, co może być dla Ciebie bardziej korzystne.

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*