Świadczenie przedemerytalne – warunki uzyskania

Świadczenie przedemerytalne to jedno ze sposobów zabezpieczenia finansowego osób starszych, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a jednocześnie nie spełniają warunków wymaganych do przyznania emerytury powszechnej. Aby uzyskać prawo do jego posiadania, muszą zostać spełnione określone warunki.

Osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego

Zgodnie z ustawą art. 2 ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych prawo do świadczenia przysługuje osobie, która:

  • przez okres co najmniej 180 dni (6 m-cy) pobierała zasiłek dla bezrobotnych,
  • przez cały ww. okres nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
  • zarejestrowana jest nadal jako osoba bezrobotna,
  • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w ciągu 30 dni od: – dnia wydania przez PUP dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych;

Ubieganie się o oświadczenie

Osoba powinna złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do odpowiedniego oddziału ZUS, który jest zgodny z jej miejscem zamieszkania. Możliwe jest również złożenie wniosku do każdego innego oddziału, który zobowiązany jest do przekazania ich do właściwego ZUSu.

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*