Rozwód z orzeczeniem o winie. Jakie niesie ze sobą korzyści i straty?

W postępowaniu rozwodowym zanim dojdzie do udzielenia rozwodu, sąd ma za zadanie ustalić, czy któryś z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego. O winie możemy mówić wtedy, gdy następuje naruszenie obowiązków wynikających z przepisów oraz zasad współżycia społecznego, co prowadzi do trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje szereg konsekwencji wobec winnego rozpadu małżeństwa, dlatego też większość małżonków walczy w sądzie o jej udowodnienie.

Sąd może uznać o winie obojga małżonków lub tylko jednego z nich. Najczęstszą przyczyną rozwodów z orzeczeniem o winie jest zdrada oraz alkoholizm, jednego z partnerów.

 

Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie.

 

Rozwód z orzeczeniem o winie uprawnia pokrzywdzonego małżonka do alimentów na siebie, bez względu na obecną sytuację materialną. Okres alimentacyjny ustaje dopiero w sytuacji, kiedy małżonek pobierający alimenty wstąpi w nowy związek małżeński. Strona uznana za winną pokrywa również koszty sądowe. Jednak, aby udowodnić winę potrzebne są dowody, których nie można podważyć. Mogą to być zeznania świadków, rozmowy telefoniczne, sms, maile, wszelkie dokumenty czy nawet zdjęcia. Należy jednak pamiętać, iż każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie i  znaczące w sprawie będą inne dowody.

Dlatego zawsze przed złożenie wniosku o rozwód, należy zastanowić się, czy przeciwna strona faktycznie ponosi winę za rozpad związku i czy jesteśmy w stanie to udowodnić.

2 Komentarze

  1. Niestety w sytuacji zdrady nie ma innego wyjścia niż rozwód z orzekaniem o winie. Alimenty, które udało mi się wywalczyć dla mnie i dzieci, przynajmniej w jakiejś części zrekompensują nam krzywdę.

  2. Dzięki rozwodowi z orzeczeniem o winie, mogłam samodzielnie stanąć na nogach i zapewnić moim dzieciom dach nad głową, dlatego jeśli tylko macie ku temu dowody nie rezygnuje z orzekania o winie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*